'In ieders belang!'

Raadsvergadering 21-04-2016

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raad der gemeente Edam-Volendam, te houden in het vergadercentrum, Schepenmakersdijk 16 te Edam op donderdag 21 april 2016. De agenda luidt als volgt:

 1. Opening
 2. Vragenuur.
 3. Vaststelling agenda.
 4. Ingekomen stukken en mededelingen. – terugkoppeling regionale zaken.
 5. Voorstel tot vaststellen verslag d.d. 18 februari 2016. (Voorstel no. 38-2016)
 6. Voorstel tot vaststellen bestemmingsplan Zuidpolder-Oost 6e partiƫle herziening. (Voorstel no. 39-2016)
 7. Voorstel tot vaststellen voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Buitengebied. (Voorstel no. 40-2016)
 8. Voorstel tot adviseren Commissariaat van de Media m.b.t. zendtijd LOVE. (Voorstel no. 41-2016)
 9. Voorstel tot instemmen met de 1e begrotingswijziging GGD Zaanstreek-Waterland. (Voorstel no. 42-2016)
 10. Voorstel tot instemmen met de kadernota 2017 GGD Zaanstreek-Waterland. (Voorstel no. 43-2016)
 11. Voorstel tot vaststellen Verordening outplacement gewezen burgemeester en wethouder. (Voorstel no. 44-2016)
 12. Sluiting.