'In ieders belang!'

Raadsvergadering 19-05-2016

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raad der gemeente Edam-Volendam, te houden in het vergadercentrum, Schepenmakersdijk 16 te Edam op donderdag 19 mei 2016. De agenda luidt als volgt:

 1. Opening
 2. Vragenuur.
 3. Vaststelling agenda.
 4. Ingekomen stukken en mededelingen. – terugkoppeling regionale zaken.
 5. Voorstel tot vaststellen verslag d.d. 24 maart 2016. (Voorstel no. 45-2016)
 6. Voorstel tot vaststellen bestemmingsplan ontsluiting Keetzijde. (Voorstel no. 46-2016)
 7. Voorstel inzake moderne dienstverlening en beschikbaar stellen krediet. (Voorstel no. 47-2016)
 8. Voorstel tot vaststellen aansluitverordening. (Voorstel no. 48-2016)
 9. Voorstel tot vaststellen van het normenkader en controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2015. (Voorstel no. 49-2016)
 10. Voorstel tot vaststellen begrotingswijzigingen waarin de financiƫle gevolgen van de raadsbesluiten zijn verwerkt (Voorstel no. 50-2016)
 11. Sluiting.