'In ieders belang!'

RAADSVERGADERING 20-07-2017

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raad der gemeente Edam-Volendam, te houden in het vergadercentrum, Schepenmakersdijk 16 te Edam op donderdag 20 juli 2017.

De agenda luidt als volgt:
1. Opening.
2. Vragenuur.
3. Vaststelling agenda.
4. Ingekomen stukken en mededelingen – Terugkoppeling regionale zaken
5. Voorstel vaststellen programmaplan. (Voorstel no. 59-2017)
6a. Motie vreemd aan de orde inzake het inrichten van een investeringsfonds sociale firma’s van de fractie GroenLinks.
6b. Motie vreemd aan de orde inzake zorg mijden door de eigen bijdrage bij WMO en thuiszorg door de fractie van de PvdA.
7. Sluiting