'In ieders belang!'

Raadsvergadering 26-01-2017

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raad der gemeente Edam-Volendam, te houden in het vergadercentrum, Schepenmakersdijk 16 te Edam op donderdag 26 januari 2017. De agenda luidt als volgt:

1. Opening.

2. Vragenuur.

3. Vaststelling agenda.

4. Ingekomen stukken en mededelingen.

– kaderbrief 2018 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (voorstel no. 1-2017)

– terugkoppeling regionale zaken.

5. Vaststellen verslag raadsvergadering d.d. 24 november 2016. (Voorstel no. 2-2017)

6. Voorstel inzake uitbreidingslocatie De Lange Weeren, nut en noodzaakdiscussie. (Voorstel no. 3-2017 )

7. Voorstel inzake beschikbaar stellen voorbereidingskrediet project Europaplein. (Voorstel no. 4-2017)

8. De Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht Gemeente Edam-Volendam. (Voorstel no. 5-2017 )

9. Voorstel tot uitkeren van restant 1e inrichting nieuwe vleugel Don Bosco College. (Voorstel no. 6-2017)

10. Voorstel tot instemmen met de concept Gemeenschappelijke Regeling VrZW 2016. (Voorstel no. 7-2017)

11. Voorstel tot vaststellen begrotingswijzigingen waarin de financiƫle gevolgen van de raadsbesluiten zijn verwerkt. (Voorstel no. 8-2017 )

12. Sluiting.