'In ieders belang!'

hans-shutt

Wethouder
hschutt@xs4all.nl
06-31 75 21 80

Hans Schütt

Financieel gezond in moeilijke tijden

Ik ben Hans Schütt, woonachtig in Schardam. De afgelopen 5 jaar was ik o.a. wethouder Financiën en Ruimtelijke Ordening. Daarvoor 32 jaar Heineken International op diverse Management functies. In mijn periode als wethouder heb ik getracht de ervaringen van het bedrijfsleven te combineren in een politieke omgeving. De resultaten zijn hierdoor goed zichtbaar geworden in de vorm van het succesvol tot stand komen van een groot aantal projecten en verbeteringen. Ondanks de crisis hebben we, zonder de belastingen te verhogen, gezorgd voor een gemeente die met een gezonde financiële positie de fusie met Edam-Volendam in kan gaan.

Voor een goede beheersing van alle portefeuilles is transparantie noodzakelijk. Heffingen en belastingen die niet of nauwelijks te controleren zijn moeten we afschaffen. Geen (verborgen) potjes met geld. Als er geld nodig is voor een project dit gewoon via de raad laten lopen. Project afronden en verantwoording afleggen. Services naar burgers en bedrijfsleven moet naar een veel hoger peil. Afspraak is afspraak. Duidelijkheid waarom wel of niet.