'In ieders belang!'

andre-middelbeek

Fractielid
andremiddelbeek@planet.nl
0299-403390

André Middelbeek

Kwalitatief en passend onderwijs van vitaal belang

Vorig jaar is door de Gemeenteraad besloten om een nieuwe Multi Functionele Accommodatie(MFA) te bouwen in Oosthuizen. Een accommodatie waarin modern onderwijs, cultuur- en sportfaciliteiten onder een dak worden samengevoegd in een goed geoutilleerd gebouw en de reeds aanwezige buitensport mogelijkheden optimaal benut kunnen worden. De dagelijkse-, tijdrovende- en gevaarlijke verplaatsingen van en naar een verouderde sportzaal kunnen zo achterwege blijven. Zeevangs Belang zal zich ook de komende periode inzetten voor een adequate huisvesting in de overige vier kernen met een onderwijs instelling, Dit onderwerp zal, mits onderwijskundig en financieel verantwoord, mede in het kader van leerlingenaantallen, de nodige aandacht van Zeevangs Belang krijgen. Voor het leefklimaat van alle kernen is een school met kwalitatief en passend onderwijs van vitaal belang. Een goede en bereikbare onderwijsvoorziening is essentieel voor alle kernen in de gemeente; basisonderwijs in de kleine kernen en een breed en toegankelijk aanbod voortgezet onderwijs in onze gemeente, ten behoeve van alle inwoners.