'In ieders belang!'


Algemeen lid
carolinecleerdin@gmail.com
0299-780855

Caroline Cleerdin

Meer contact laten ontstaan tussen burgers en politiek

Ik woon sinds zes jaar in Edam en heb het geluk gehad in korte tijd veel mensen te leren kennen, in Edam, maar ook in Volendam. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen kon ik maar moeilijk een partij kiezen omdat ik in bijna geen enkel partijprogramma het woord Edam terugvond. Nu Zeevangs Belang ook nadrukkelijk Edams belang wil gaan behartigen, ben ik op deze trein gesprongen en wil daar dan ook graag mijn steentje aan bijdragen!

Graag zou ik verbindende factoren gebruiken om Zeevang, Volendam en Edam meer te zien samenwerken. Ik denk daarbij dan bijvoorbeeld aan het grote aantal wandelaars, fietsers en hondenbezitters wiens positie in deze regio zeer onderschikt is aan die van de automobilist. Ik wil de wandelaar de ruimte geven: strijden voor veel meer voetpaden en trottoirs in onze gemeente, en de automobilist lager in rang zetten. Ook help ik graag mee aan het tot stand brengen van een uitbreiding van losloopgebied en andere voorzieningen voor de hond, met name in Edam.

Ik zou graag zien dat we op plekken waar dat veilig is, spaarzamer omgaan met licht door middel van slimme straatverlichting en dat we ons inzetten voor vogel/insect vriendelijke begroeiing in stedelijk gebied, waar dat mogelijk is. Als laatste is het erg belangrijk dat er een ‘stadsraad’ in Edam wordt opgericht, die, samen met de dorpsraden, de gemeenteraad en politieke partijen kan informeren en adviseren. Zo zal er meer contact ontstaan tussen burgers en politiek!