'In ieders belang!'


Fractievoorzitter
ddijkshoorn@quicknet.nl
06-27080525

Dirk Dijkshoorn

Kennis en inzichten; breed informeren

Dirk Dijkshoorn, geboren in 1962 in Middelie en sinds 1987 woonachtig in Oosthuizen. Gelukkig getrouwd en trotse vader van 4 dochters. Fulltime werkzaam bij Wiers Automaten, actief ondersteunend in het verenigingsleven van Oosthuizen. In samenwerking met een groep verontruste Zeevangers is in 2010 de nieuwe politieke partij Zeevang Anders opgericht.  Wij zijn van mening dat de besluitvorming in Zeevang Anders moet. Daarom is één van de speerpunten in ons programma het democratisch proces. Als raadslid krijg je vaak onvoldoende informatie. Van mij en mijn mederaadsleden wordt verwacht over vele belangrijke zaken een mening te hebben. Maar ik word onvoldoende geïnformeerd en moet zelf op zoek naar informatie. Dat kan Anders en beter. De afgelopen jaren heb ik veel dorpsraden, verenigingen en vooral inwoners van Zeevang bezocht en gesproken. Hoe kunnen we de lokale belangen het beste behartigen in de nieuwe gemeente Edam-Volendam? De eerste stap is gezet door de samenvoeging van ZA en GBZ in 2013. Hierdoor is een krachtige lokale partij ontstaan en dat is meer dan nodig om gevolg te gegeven aan uw behoefte gehoord te worden. Samen met onze leden, het bestuur en de kandidaten willen we u en de nieuwe fusie gemeente een mooie toekomst bieden. Uw stem bij inspraak moet goed terecht komen om het democratische proces te sturen. Belangrijke punten hierbij zijn: behoud landelijk gebied, onderkomen ambtenaren, parkeeroplossing stedelijk gebied, verzorging ouderen, woonvoorziening aangepast aan de huidige vraag.  Wij hebben daar een mening over. Een mening die tot stand is gekomen door vooral naar de burgers te luisteren en gebruik te maken van het vakmanschap en de kennis van onze leden. Als lijsttrekker van Zeevangs Belang zet ik mij in om, in de nieuwe fusiegemeente, uw stem te vertegenwoordigen.Wij hebben u echter wel nodig op 18 november 2015. Als u dan op mij of de collega-kandidaten stemt, zullen wij u in ieder geval de komende jaren zo goed mogelijk vertegenwoordigen.