'In ieders belang!'


Wethouder
ddijkshoorn@quicknet.nl
06-27080525

Dirk Dijkshoorn

Kennis en inzichten; breed informeren

Dirk Dijkshoorn, geboren in 1962 in Middelie en sinds 1987 woonachtig in Oosthuizen. Getrouwd en trotse vader van 4 dochters. Fulltime werkzaam bij Wiers Automaten, actief ondersteunend in het verenigingsleven van Oosthuizen.

Als raadslid krijg je vaak onvoldoende informatie. Van mij en mijn mederaadsleden wordt wel verwacht over vele belangrijke zaken een mening te hebben. De afgelopen jaren heb ik veel dorpsraden, verenigingen en vooral inwoners van onze gemeente bezocht en gesproken. Hoe kunnen we de lokale belangen het beste behartigen in de gemeente Edam-Volendam? De eerste stap is gezet door met een krachtige lokale partij uit Zeevang in de raad van Edam-Volendam te komen. En dat is meer dan nodig om gevolg te gegeven aan uw behoefte gehoord te worden. Samen met onze leden, het bestuur en de kandidaten willen we u en de gemeente Edam-Volendam een mooie toekomst bieden. Uw stem bij inspraak moet goed terecht komen om het democratische proces te sturen. Belangrijke punten hierbij zijn: Geen vooringenomen standpunten. Het algemeen belang altijd voorop. Betrouwbaar, stabiel, open en transparant. Altijd met de burger in gesprek blijven. Geen dogma’s en politieke spelletjes zoals bij landelijke partijen.

Wij hebben een programma opgesteld dat tot stand is gekomen door vooral naar de burgers te luisteren en gebruik te maken van het vakmanschap en de kennis van onze leden. Als lijsttrekker van Zeevangs Belang zet ik mij in om, in onze gemeente, uw stem te vertegenwoordigen. Wij hebben u echter wel nodig bij de verkiezingen in 2022. Als u dan op mij of de collega-kandidaten stemt, kunnen wij u in ieder geval de komende jaren zo goed mogelijk vertegenwoordigen.