'In ieders belang!'


Algemeen lid
fcmvisser@quicknet.nl
06-38 77 32 53

Frans Visser

Laat Kwadijk een landelijk dorpje blijven

Frans Visser, 66 jaar. Van 2011 tot 2014 ben ik raadslid geweest voor eerst Zeevang Anders en na het samengaan met GBZ, voor Zeevangs Belang. In 2014 ben ik weer lid geworden van het bestuur van Zeevangs Belang. Met mijn ervaring van 40 jaar in het onderwijs, wil ik mij met name blijven inzetten voor het behoud en bereik van goed onderwijs in onze kernen en de nieuwe gemeente.

Verder acht ik het van groot belang dat onze inwoners kunnen blijven meepraten via de Dorpsraden. Die moeten dan ook een juiste positie kunnen blijven behouden in de nieuwe gemeente. Zeevangs Belang is ieders Belang!