'In ieders belang!'

henk-kastelein

Algemeen lid
molenkolk@hetnet.nl
06-51 93 07 97

Henk Kastelein

‘Het mooie veenweidegebied behouden’

Henk Kastelein, getrouwd en 3 getrouwde kinderen, allen woonachtig in Oosthuizen. Wij hebben 40 jaar een familie melkveehouderij gerund in Oosthuizen en omdat wij geen opvolger hadden zijn we gestopt met ons bedrijf. Onze landerijen hebben we verkocht aan een jonge agrarische familie, die een nieuw melkveebedrijf heeft gebouwd. Met de inzet van hen en zijn collega’s kunnen wij het mooie veenweidegebied behouden. Zeevangs Belang steunt deze ontwikkeling om het landschap op een goede manier in stand te houden en het Agrarisch Natuurbeheer volledig te ondersteunen. Zeevangs Belang steunt de agrariërs om 1,5 ha. tot 2 ha. te mogen bebouwen met stallen, schuren en voor kuilplaten. Ook worden agrariërs ondersteund die een nevenfunctie willen ontwikkelen zoals een boerencamping met 25 plaatsen of een zorgboerderij. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 16 maart 2022 blijf ik als lijstduwer beschikbaar.