'In ieders belang!'


Fractielid
keessietsema@cs.com
06-10 28 72 02

Kees Sietsema

Gelijkwaardigheid, diversiteit en transparantie

Ik ben Kees Sietsema en woon inmiddels twintig jaar met heel veel plezier met mijn gezin in Oosthuizen. In de afgelopen drie decennia heb ik veel management-en bestuurlijke ervaring opgedaan in complexe organisaties in de financiële dienstverlening, de Zorg en het onderwijs. Gelijkwaardigheid, diversiteit en transparantie zijn voor mij belangrijke onderwerpen en ik ben er van overtuigd geraakt dat Zeevangs Belang daar de afgelopen jaren voor heeft gestreden en daarom heb ik mij graag als kandidaat verbonden aan deze partij. Gelijkwaardigheid: Gelijkwaardigheid voor alle burgers van de nieuwe gemeente Edam-Volendam. Het maakt niet uit waar je woont want elke stem is evenveel waard. Iedereen heeft het recht gehoord te worden door bestuurders en serieus genomen te worden. Diversiteit: Voor het welslagen van de fusie is het van belang de diversiteit in de nieuwe gemeente te herkennen en te erkennen. Wonen aan de gracht in Edam is nu eenmaal anders dan wonen aan de dijk in Volendam of aan de Beemsterringvaart in Hobrede. De dorpsraden zijn daarin van groot belang. Zij kunnen de politiek voeden met ideeën en zelf initiatieven ontwikkelen. Transparantie: Bestuurders en raadsleden doen hun werk dankzij een mandaat van de lokale bevolking. Het is daarom van het grootste belang dat zij zich gedurende hun zittingsperiode bewustzijn van die verantwoordelijkheid en daarover formeel, maar ook informeel verantwoording afleggen op een voor iedere burger laagdrempelige manier.