'In ieders belang!'


Fractievoorzitter
keessietsema@cs.com
06-10 28 72 02

Kees Sietsema

Gelijkwaardigheid, diversiteit en transparantie

Ik ben Kees Sietsema en heb inmiddels zes jaar ervaring in de gemeenteraad van onze fusiegemeente. Ik sta pal voor een inclusieve maatschappij waarin iedereen op waarde wordt geschat en iedereen mee kan doen. Wees er met je hart voor alle mensen uit onze gemeente, maar neem besluiten met je verstand. Natuurlijk kan in een democratie niet iedereen krijgen wat hij of zij wil, maar wel waar men recht op heeft.

Daarnaast vind ik het heel belangrijk dat er ingrijpende maatregelen worden genomen om de verkeersveiligheid in de dorpen van de Zeevang, maar ook in de binnenstad van Edam en de oude kom van Volendam te herstellen. Te vaak wordt er veel te hard gereden door de dorpslinten of in de Raadhuisstraat van Oosthuizen. Het is tijd dat de voetganger en fietser ruim baan krijgt en dat het auto-en vrachtverkeer te gast zijn en zich als zodanig gaan gedragen. Dat gaat niet door wat borden te plaatsen of strepen op de weg te schilderen. Dat vraagt om een aanpak waarbij er samen met de bewoners maatregelen worden genomen. Participatie in de praktijk!