'In ieders belang!'


Penningmeerster
k.beets@minlnv.nl

Klaas Beets

De belangen van de Zeevangers vertegenwoordigen

Mijn naam is Klaas Beets, op dit moment 64 jaar. Ik ben circa 40 jaar lid geweest van Gemeentebelangen Zeevang. In 2005 ben ik in het bestuur van GBZ gekozen als penningmeester. Na de fusie in 2013 van GBZ en Zeevang Anders is Zeevangs Belang ontstaan. Ik ben daar weer toegetreden tot het bestuur en wel als penningmeester.

Wat mij op dit moment het meest bezighoud is dat wij als Zeevangs Belang een financieel gezonde vereniging blijven. Dat wij als lokale partij straks in de nieuwe gemeente Edam-Volendam op een goede manier de belangen van de Zeevangers kunnen gaan vertegenwoordigen. Dit kan alleen maar als wij als Zeevangs Belang met voldoende zetels in de nieuwe gemeenteraad van Edam-Volendam zijn vertegenwoordigd. Het is dus zaak de kiezers van de nieuwe gemeente er van te overtuigen dat het belangrijk is op 16 november 2015 naar de stembus te gaan. En daar te kiezen voor Zeevangs Belang.