'In ieders belang!'


Penningmeerster
klaasbeets@outlook.com
06-53 18 34 04

Klaas Beets

De belangen van de Zeevangers vertegenwoordigen

Ik ben circa 40 jaar lid geweest van Gemeentebelangen Zeevang. In 2005 ben ik in het bestuur van GBZ gekozen als penningmeester. Na de fusie in 2013 van GBZ en Zeevang Anders is Zeevangs Belang ontstaan. Ik ben daar weer toegetreden tot het bestuur en wel als penningmeester. Wat mij op dit moment het meest bezighoud is dat wij als Zeevangs Belang een financieel gezonde vereniging blijven. Dat wij als lokale partij in de nieuwe gemeente Edam-Volendam op een goede manier de belangen van de Zeevangers kunnen blijven vertegenwoordigen. Dit kan alleen maar als wij als Zeevangs Belang met voldoende zetels in de nieuwe gemeenteraad van Edam-Volendam zijn vertegenwoordigd. Het is dus zaak de kiezers er van te overtuigen dat het belangrijk is op 16 maart 2022 naar de stembus te gaan en daar te kiezen voor Zeevangs Belang. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 16 maart 2022 blijf ik dan ook als lijstduwer beschikbaar.