'In ieders belang!'


Algemeen lid
majajonker@hotmail.com
06-20 49 83 28

Maja Jonker

Dorpsraden de hoeksteen van de kernen

In 2012 ben ik lid geworden van de dorpsraad Hobrede en heb ik gemerkt hoe belangrijk het is dat de dorpsraden blijven communiceren met de gemeente en de politieke partijen. Dorpsraden zijn politiek onafhankelijk en dat maakt ze uitermate geschikt om objectief de mening van de bewoners te delen. De laatste jaren hebben de dorpsraden steeds meer onderling overleg (Gemeenschappelijk Dorpsraden Overleg) en dat heeft al geresulteerd in verschillende werkgroepen die de zaken voor het voetlicht brengen die in alle dorpen spelen. Denk daarbij aan een werkgroep verkeer en een werkgroep beheer openbare ruimte. Ook nu in de gemeente Edam/Volendam blijven de dorpsraden een belangrijke rol spelen. Als de dorpsraden de ingeslagen weg blijven volgen, kunnen zij een belangrijke positie innemen om bij de veel grotere gemeente een luisterend oor te vinden.