'In ieders belang!'


Kandidaat
mhrgota68@gmail.com

Miro Hrgota

Denk globaal, handel lokaal

Mijn naam is Miroslav (Miro) Hrgota. Ik ben 53 jaar oud, geboren en getogen in voormalig Joegoslavië in deelstaat Bosnië en Herzegovina. Als gevolg van de oorlogen in mijn geboorteland ben ik in 1995 naar Nederland gevlucht. Via de meerdere opvangcentra ben ik uiteindelijk in Oosthuizen terechtgekomen waar ik me thuis voel en met plezier woon, samen met mijn vrouw en onze twee dochters. Sinds 1998 ben ik werkzaam in de brandbeveiliging, eerst als tekenaar, later als detail engineer en nu als proposal engineer brandblusinstallaties.

Ik denk dat mijn inzet bij Zeevangs Belang een positieve bijdrage kan leveren om de samenleving op lokaal niveau beter te maken. Ook wil ik laten zien dat integratie werkt, mits van beiden kanten komt, en dat de achtergrond van iemand geen belemmering is om volwaardig lid van de samenleving te zijn. Voor mij is onvoorstelbaar dat je niet wordt geaccepteerd als je gewoon doet, de Nederlandse taal voldoende beheerst en universele normen en waarden omarmt.

De lokale politiek geniet mijn voorkeur boven landelijke omdat bij de lokale politiek de klassieke “links-rechts” verdeling minder belangrijk is wegens lokale vooruitgang en het idee dat lokale politiek dichter bij de gewone burger staat. Daarom ben ik lid geworden van Zeevangs Belang. Een passend motto van de lokale politiek zou je, wat mij betreft, kunnen samenvatten als: “Denk globaal, handel lokaal!”