'In ieders belang!'


Partijvoorzitter
bestuurzb@gmail.com
06-26 70 23 57

Peter van Gijzel

Scholen, zó belangrijk voor de leefbaarheid van onze dorpen en wijken!

Even voorstellen: ik ben Peter van Gijzel, geboren in Amsterdam. In 1974 ben ik met mijn ouders verhuisd naar Schardam. Inmiddels woon ik alweer meer dan 30 jaar in Oosthuizen. Ik heb altijd gewerkt in het onderwijs: begonnen als docent Economie, daarna directeur van een VMBO-school en later rector op een school voor HAVO en VWO. Het onderwijs zit in mijn bloed.

We weten allemaal dat goed onderwijs de kansen op een succesvol leven vergroot. Wij, als Zeevangs Belang, willen een kwalitatief goed en breed onderwijsaanbod in de nabijheid van waar onze kinderen wonen: in onze dorpen en de nieuw te realiseren woonwijken in Edam en Volendam. Scholen in de buurt van het ouderlijk huis zorgen voor veiligheid, sociale samenhang en het maakt de dorpen en wijken leefbaar voor nu en de toekomst.

De kwaliteit van het onderwijs valt echter onder de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, niet van de Gemeente. Maar wat is dan de rol van de Gemeente? De gemeente moet wat ons betreft een actieve rol vervullen richting de onderwijsbesturen met betrekking tot huisvesting. Goede onderwijshuisvesting is van groot belang voor de gezondheid van onze kinderen en versterkt de mogelijkheid tot actief en eigentijds leren. Ook moet, op hoofdlijnen, het gesprek gevoerd worden over de kwaliteit van het aangeboden onderwijs.

Een andere belangrijke partner is het bedrijfsleven. Binnen de driehoek ‘Onderwijs, bedrijfsleven en gemeente’ moet het gesprek gaan over hoe wij samen onze kinderen op passend onderwijs krijgen en hoe dit aansluit bij de vraag vanuit het bedrijfsleven. De driehoek ‘Onderwijs, bedrijfsleven en gemeente’ is verantwoordelijk voor het creëren van ontwikkelmogelijkheden voor onze kinderen. Wij denken daarbij aan (maatschappelijke) stageplaatsen en leer-/werkplekken voor de beroeps(beeld-)vorming maar ook in het kader van burgerschapsontwikkeling.

En dan natuurlijk nog veilig op weg naar school! Goede fietspaden, oversteekplaatsen en speelplekken, maar ook een regelmatige busverbinding naar de vervolgopleidingen buiten onze gemeente. Een school is meer dan een gebouw, het is het cement tussen de stenen van onze samenleving.