'In ieders belang!'


Algemeen lid
schoenmaker54@outlook.com

Wim Schoenmaker

Vruchtbare samenwerking

Woonachtig en werkzaam geweest in Zeevang. Tot 2021 heb ik als bestuurslid van Zeevangs Belang de belangen van de inwoners van Zeevang zo goed mogelijk behartigen en er mede voor zorg dragen dat de “oude” gemeente Zeevang op de goede wijze in de fusie gemeente Edam-Volendam haar” Zeevang” stem kan laten horen. Er mede toe bijdragend dat er een vruchtbare samenwerking tussen het “stadse” Edam-Volendam en het” landelijk” Zeevang is ontstaan. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 16 maart 2022 blijf ik als lijstduwer beschikbaar.