'In ieders belang!'


Algemeen lid
schoenmaker54@zonnet.nl
06-22055557

Wim Schoenmaker

Vruchtbare samenwerking

Mijn naam is Willem Schoenmaker, 67 jaar. Woonachtig en werkzaam geweest in Zeevang. Als bestuurslid van Zeevangs Belang wil ik de belangen van de inwoners van Zeevang zo goed mogelijk behartigen en er mede voor zorg dragen dat de “oude” gemeente Zeevang op de goede wijze in de fusie gemeente Edam-Volendam haar” Zeevang” stem kan laten horen. Er mede toe bijdragend dat er een vruchtbare samenwerking tussen het “stadse” Edam-Volendam en het” landelijk” Zeevang zal ontstaan.