'In ieders belang!'

Programma 3 – Veiligheid

Beleid

Zeevangs Belang streeft er naar de bevolking van de nieuwe gemeente een zo optimaal mogelijk gevoel van veiligheid te laten ervaren. Daarbij valt onder andere te denken aan preventieve bestrijding van criminaliteit en het ontmoedigingsbeleid voor alcohol en drugs met een focus op jongeren. Ook moedigen wij de bewoners aan zich aan te sluiten bij de burgerwacht. Veiligheid voor weggebruikers, door middel van het veilig inrichten van wegen, oversteekplaatsen en fietspaden, heeft onze volle aandacht. Landelijke wegen moeten veilig ingericht worden.

Communicatie

Met politie, brandweer en relevante onderdelen van de gezondheidszorg zal de gemeente korte lijnen moeten onderhouden, zodat de wederzijdse communicatie uitstekend is en blijft. Daarbij is het van essentieel belang dat voor bovengenoemde diensten de aanrijtijden ook in de plattelandsgebieden worden verwezenlijkt. Een snel interventieteam inzetbaar vanuit Kwadijk en Oosthuizen, in navolging van Volendam, kan hieraan bijdragen.

Handhaving

Zeevangs Belang is voorstander van handhaving van het alcohol- en drugsbeleid en een strengere handhaving van de verkeersregels. De inzet van politie en het inschakelen van buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) heeft een hoge prioriteit, vooral op de momenten dat problemen te verwachten zijn.

Brandweerauto