'In ieders belang!'

Begrotingsraad 2023

Begrotingsraad 2023

Tijdens de begrotingsraad heeft de fractievoorzitter Kees Sietsema aandacht gevraagd voor de thema’s leefbaarheid en duurzaamheid.

Leefbaarheid:

Meer specifiek:

  1. Snelheidsbeperking in de lintdorpen
  2. Ontwikkeling P+R Oosthuizen
  3. Ontwikkeling gemeentehuis Oosthuizen
  4. Behoud milieustraat Oosthuizen
  5. Bewonersparticipatie

Duurzaamheid

Zeevangs Belang wil dat er haast gemaakt wordt met maatregelen voor behoud van onze landschappelijke cultuurwaarden en biodiversiteit.

En natuurlijk de ontwikkeling van:

  1. Laad infrastructuur
  2. Energie-opwekking
  3. Benutting van subsidies
  4. Electriciteitsnet-congestie

Mede op initiatief van Zeevangs Belang heeft de coalitie een amendement (wijzigingsvoorstel) ingediend om de bezuiniging op de Milieustraat Oosthuizen terug te draaien. En met succes want dit voorstel kreeg een ruime meerderheid.

Op initiatief van raadslid Jeroen Gorter heeft het college toegezegd dat er strikter wordt omgegaan met de budgetten van organisaties die taken voor ons uitvoeren zoals de GGD, de Omgevingsdienst IJmond en de Veiligheidsregio.

Chantal Cuppen heeft zich in het debat over de Camping De Eenhoorn in Schardam vooral hard gemaakt voor maatregelen die de mogelijke toename van verkeer langs Schardam en Etersheim zouden kunnen beperken. Wethouder Marisa Kes heeft toegezegd zich tot het uiterste in te spannen om een toename van verkeer te voorkomen.

De door Wethouder Dirk Dijkshoorn ingediende sluitende begroting werd aan het einde van een lange dag unaniem aangenomen.