'In ieders belang!'

Motie Zeevangs Belang werkzaamheden brug A7 unaniem aangenomen in Raad Edam Volendam.

Motie Zeevangs Belang werkzaamheden brug A7 unaniem aangenomen in Raad Edam Volendam. Omdat er veel verkeershinder wordt verwacht door het gedeeltelijk afsluiten van de brug bij Purmerend in de A7 heeft Zeevangs Belang op initiatief van fractielid Jeroen Gorter een motie ingediend waarin zij het college van de gemeente Edam Volendam oproept om vaart te maken met het realiseren van afspraken met alle betrokken partijen om te voorkomen dat er gevaarlijke situaties ontstaan als er veel sluipverkeer gaat plaatsvinden door de lintdorpen van de gemeente. Te meer omdat er enkele scholen gelegen zijn aan de te verwachten sluiproutes. 

 

Tevens wordt in de motie gevraagd om in overleg met de gemeenten die inmiddels al hebben aangegeven een aantal wegen af te sluiten tijdens de spitstijden, te zorgen voor ontheffingen zodat lokaal verkeer voor de inwoners van de gemeente nog wel mogelijk is. 

 

Tijdens de behandeling in de Raadsvergadering van 29 februari kon wethouder Schilder de Raad enigszins geruststellen omdat er al veel zaken in gang gezet zijn en de Raad dinsdag volledig op de hoogte wordt gesteld middels een raadsinformatiebrief. 

 

Inmiddels is er op de website van de gemeente aanvullende informatie geplaatst.