'In ieders belang!'

Zeevangs Belang loodst gemeenteraad door trimaran dossier

Zeevangs Belang loodst gemeenteraad door Trimaran dossier

Afgelopen donderdag debatteerde de gemeenteraad over de mogelijke locaties voor de nieuwbouw van de Trimaran. Een definitief besluit was inmiddels uitgesteld tot de volgende raadsvergadering. Vrijwel alle fracties zagen bezwaren voor het voorkeursscenario van het college.

Chantal Cuppen, van de fractie van Zeevangs Belang ,de naam die gedurende de avond meermalen genoemd werd, dankte het college en het projectteam voor het behandelen van alle schriftelijke vragen en stelde voor een overzicht te maken van een aantal locaties die op gelijke manier beoordeeld zijn en de soms impliciete keuzes te benoemen en dit vervolgens inzichtelijk te maken voor de raadsleden.

De groot aantal fracties en het college namen deze suggestie graag over en de wethouder stelde voor om in een overleg met afgevaardigden van alle fracties een onderzoeksdracht te formuleren.

Dit kon op instemming rekenen van de gehele raad waardoor de VVD haar motie introk.